Hat Yazılarınızı Yerinde ve Değerinde Nakit Alıyoruz

istanbul'un her yerinden komple eski eşyalarınız değerinde alınır
eski kitap, plak, obje, gümüş ve saat'leriniz alınır

Hat Yazı Alan Yer

Olarak her türlü Hat Yazı'larınızı adresinizden değerinde ve nakit olarak alıyoruz.

Satmayı düşündüğünüz Hat Yazı'larınızın whats App yoluyla bize resimlerini yollayarak ücretsiz olarak fiyatını öğrenebilirsiniz

Antika Eşya Alan Yer size Antika sektöründeki uzun tecrübesi ile gerçek fiyat garantisini veriyor.

Sitemiz üzerinden bizi takip ederek bilgi alabilirsiniz Antika Eşya Alan Yer olarak gerçek fiyat garantisi vermekteyiz.

Hat Yazı Alanlar

Hat Yazı Nedir

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve usta çırak ilişkisiyle gelişen Hat sanatı Arapça harfler kullanılarak güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanatı icra eden kişiler yazı ve çizgilerle eserlerini meydana getirirler. Hat sanatı Arap harflerinin gelişme gösterdiği dönemden sonra 6.yy ve 10.yy arasında ortaya çıkmıştır. Hat sanatı'yla uğraşan kişiye "hattat" ünvanı verilir.
Hat sanatında belli bir kural yoktur. hattat’ın kendi yönlendirmesiyle yapılan Hat matbaanın icadından önce elle yazılan kitaplar aracılığıyla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır.
Hat Sanatı'nın asıl ismi ya da ilk isminin Hüsn-i Hatt'tır.
Batı kültüründe islam Hat Sanatının karşılığı kaligrafi olarak adlandırılır. Batı kültüründe kaligrafiye İslam Toplumu kadar önem vermemektedir.

Ana sayfa
Hat Yazı Alan Yerler

Hat Yazı Nedir

İslam Toplumunda nerdeyse nüfusun tamamı tarafından beğeni ile takip edilen Hat Sanatı bu sanatı icra eden veya etmeyen herkes tarafından büyük ilgi ile beğenilmektedir. Hat Sanatı'nı uyğulayan ustalar eserlerinde iç dünyalarının ve ruhlarının yansımasını resmederler. İçlerinden gelen güzellikleri, duyguları, düşünceleri kalem ile kâğıtta bir araya getirirler.
Abbasiler zamanında Bağdatlı olan vezir ve hattat olan İbn Muklenin emekleri ve bu yazı türüne kattığı yenilikler ile yazının ana hatlarını yani ölçülerini belirleyici sistem geliştirmiş ve bu sanatın gelişmesinde önemli rol üstlenmiştir. Bu dönemde Hat Sanatı Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhanî, Tevki ve Rika adı altında çeşitlenmiştir. Bu yazı türlerinin hepsine, Aklam-ı Sitte adı verilmiştir.

Ana sayfa
Hat Yazı

Hat Yazı Tarihi

Hat yazı çeşidi 100 yıl sonra Arap asıllı Hatta ustası Ali Bin Hilanın katkılarıyla daha da gelişti ve yayıldı. Abbasiler zamanında gelişmeye devam eden Hat Sanatı Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesindeki yerini alması ile daha da fazla gelişme göstermeye başlamıştır. Osmanlı ve İranlı Hat ustaları her geçen gün bu sanatı geliştirmeye ve daha da geniş kitlelere yaymaya başladılar.
Osmanlı'lar zamanında Hat Sanatı en parlak dönemini Şeyh Hamdullah zamanında ulaşmıştırlar. Aklam-ı Sitteye inanılmaz derece de güzellik ve olgunluk katmış ve bu sanat türünü halk arasında da yaymaya çalışıp bunu da başardığı için süratle yayıldı. Şeyh Hamdullahtan sonra sırasıyla 1650 yıllarında Hafız Osman kendine has üslubuyla Hat Sanatına ayrı bir güzellik katmıştır.

Ana sayfa
Osmanlı Hat yazı Alan Yerler

Hat Yazı Tarihi

1800 yıllarında İsmail Zühdü ve kardeşi Mustafa Rakım kendi stillerini ve yazı türlerini oluşturarak Hattat'lığa yeni bir boyut kazandırdılar. Daha sonra bu sanatta yetişen bir diğer üstat ta Sami Efendi’dir. Tarih boyunca bu sanatı ilerleten ve yenilikler katan diğer büyük hattat'larda bazıları da Ahmet Karahisari, Mahmut Celalettin Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi olarak sayılabilir.
İstanbul tarih boyunca hat sanatı'nın en önemli merkezi konumu olarak yerini almıştır. Hatta İstanbul'daki Hat Sanatı için çok güzel bir cümle kullanılmaktadır. Bu cümle.
"Kuran-ı Kerim Hicazda nazil oldu, Mısırda okundu, İstanbulda yazıldı." Hat yazı sanatı günümüzde de halen insanlar tarafından ilği görmekte ve öğrenme amaçlı kurslar vardır.

Ana sayfa

 

Eski Osmanlı Hat Yazılarınızı satmadan önce bizden fiyat teklifi almayı unutmayın !