El Yazmalarınızı ve Kuran-ı Kerim'lerinizi Yerinde ve Değerinde Nakit Alıyoruz

istanbul'un her yerinden komple eski eşyalarınız değerinde alınır
eski kitap, plak, obje, gümüş ve saat'leriniz alınır

El Yazması Alan Yer

Olarak her türlü El Yazması eserlerinizi adresinizden değerinde ve nakit olarak alıyoruz.

Satmayı düşündüğünüz El Yazma'larınızın whats App yoluyla bize resimlerini yollayarak ücretsiz olarak fiyatını öğrenebilirsiniz

Antika Eşya Alan Yer size Antika sektöründeki uzun tecrübesi ile gerçek fiyat garantisini veriyor.

Sitemiz üzerinden bizi takip ederek bilgi alabilirsiniz Antika Eşya Alan Yer olarak gerçek fiyat garantisi vermekteyiz.

El Yazması Kuran Alan Yerler

El Yazması Kuran-ı Kerimler

Kur'an-ı Kerim Allah`ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an son Peygamber Hz. Muhammed'e (asm) Cebrail (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ondan tevatür yoluyla nakil edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ferde ve cem'iyete bütün insan sınıflarına bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe maddi, manevî bir hidayet rehberidir.
El yazması kuranı kerim nasıl anlaşılır El Yazma Kuranı Kerim yazıldığı zaman dilimi.
El Yazması Kuranı Kerim üzerinde bulunan hasarın miktarı.
El Yazması Kuranı Kerim ünlü bir kişiye veya tarihsel bir döneme ait olması.

Ana sayfa
El Yazması Kitap Alan Yerler

El Yazması Kitap

Elyazması ya da el yazması elle yazılan ve çizimleri elle yapılan genellikle edebi, sanatsal ya da tarihi önemi olan kitap anlamına gelir.
Elyazması yazarına müellif denir. Kopya edene hattat, müstensih denir. Yazarın el yazısıyla olanına müellif hattı denir, yazarın söyleyerek yazdırdığına müellif diktesi denilmektedir.
El yazmaları'nda Konular dil, hat, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, mantık, riyaziyat, fizik, kimya, tıp, zooloji, botanik, sihir, rüya, ansiklopedi, fıkıh ve din bilimlerini içerir.
Elyazmaları aklamı sitte denilen sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevkii, rika, talik yazı tipleriyle yazılmışlardır. Yazmaların incelenmesinde kuyudat (kayıtlar) çok önemlidir.

Ana sayfa
Osmanlı Fermanları Alan Yerler

Osmanlı Fermanları

Ferman kısaca hükümdarın tuğrasını taşıyan yazılı emirler manasına gelir. Kökeni Farsça buyurmak, emretmek anlamına gelmektedir. Orhan Gazi’nin 1324 tarihli vakfiyesi ilk Osmanlı fermanı 1922 tarihli VI. Mehmet’inki ise sonuncu Osmanlı fermanı kabul edilir. Ferman'ın yazılış sebepleri farklılık gösterirdi. Sefere çıkılması, bir yere asker sevki, vergi alınması vb. devlet işlerine ait fermanlar doğrudan Divan-ı Hümayun’un kararı ve padişahın emriyle hazırlanarak ilgili yerlere gönderilirdi. Fermanların büyük bir bölümü beylerbeyi, sancak beyi, kadı gibi görevlilerin veya halktan birinin arzı üzerine arz edilen konunun divanda görüşülerek karara alınması ile hazırlanırdı.

Ana sayfa
Osmanlı Berat Alan Yerler

Osmanlı Beratları

Yazılı kağıt, mektup anlamlarına gelen berat, bir tarih terimi olarak ise Osmanlı Devleti’nde bazı memuriyetlere tayin edilenlere, görevlerini ve yetkilerini belirten, padişahın tuğrasını taşıyan ve tayin emirlerini ihtiva eden belgelere denilirdi.
Bir beratta verilen görevin cinsi yeri, geliri veya maaşı, verilenin ismi niçin verildiği ve kendisinden ne istenildiği, kumandanlık, serdarlık veya diğer bir görev tevcihi için ise berat sahibinin salahiyet derecesi de belirtilirdi. Beratlar, tımar, iltizam, muafiyet, mukataa, malikane ve imtiyaz beratları beylerbeyilik, nişancılık, defterdarlık, vezirlik gibi memuriyetlerin imamet, hitabet ve tababete mezuniyeti beratları gibi konularına göre isimlendirilirdi.

Ana sayfa

 

El Yazmalarınızı ve Kuran-ı Kerim'lerinizi satmadan önce bizden fiyat teklifi almayı unutmayın !