Antika Tablo ve Resim'lerinizi Yerinde ve Değerinde Nakit Alıyoruz

istanbul'un her yerinden komple eski eşyalarınız değerinde alınır
eski kitap, plak, obje, gümüş ve saat'leriniz alınır

Antika Tablo, Resim Alan Yer

Olarak her türlü Osmanlı Tablo'larınızı ve Antika Resimler'inizi adresinizden değerinde ve nakit olarak alıyoruz.

Satmayı düşündüğünüz Antika Tablo ve Resmiler'inizi whats App yoluyla bize resimlerini yollayarak ücretsiz olarak fiyatını öğrenebilirsiniz

Antika Eşya Alan Yer size Antika sektöründeki uzun tecrübesi ile gerçek fiyat garantisini veriyor.

Sitemiz üzerinden bizi takip ederek bilgi alabilirsiniz Antika Eşya Alan Yer olarak gerçek fiyat garantisi vermekteyiz.

Çağdaş Dönem Resim Alan Yerler

Çağdaş Dönem Ressamları

Çağdaş Resim tanım olarak birçok farklı görüşe sahiptir. Çoğunluğun görüşüne göre çağdaş sanat zamansal olarak yaşadığımız anı da kapsayan güncel sanattır. Başlangıç tarihi 1900’lü yıllarda olsa da bu konuda çokça görüş farklılığı bulunmaktadır. Bunun dışında modern sanattan farklı başka özellikleri vardır ve bu özellikler sayesinde tanımlama yapmak daha kolay olabilmektedir.
Çağdaş sanat modern sanatın aksine çevre toplum bilinci ile icra edilen ve 1960lı senelerden başlayarak günümüze kadar devam eden sanat dalıdır. Çağdaş sanatta genellikle konular teknoloji ve insan ilişkisi, feminizm, çevre ve küreselleşme konularıdır.
Antika Eşya Alan Yer Çağdaş Dönem Ressamları'na ait tablo'larınızı alıyoruz.
Abidin Dino, Avni Arbaş, Fikret Mualla, Nuri İyem, Mehmet Gün, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Bedri Rahmi Eyüoğlu, Burhan Uygur, Mubin Orhon, Halil Dikmen, Neşe Erdok vb gibi ressamların eserlerini alıyoruz.

Ana sayfa
Klasik Dönem Resim Alan Yerler

Klasik Dönem Ressamları

Klasik resim akımı 16. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Antik Yunan ve Roma sanatını esas almıştır. 1660 ekolü ve kuralcılık olarak da bilinir. Kuralcılığı ile bilinen Klasizmde resimler gerçeğe yakın standartlarda oluşturulur. Kompozisyon, perspektif, ışık, gölge gibi detayların belirli kurallara bağlı kalarak resme işlendiğini görürüz. Klasik Resim sanatında konunun ne olduğundan ziyade nasıl işlendiği önem taşımaktadır.
Klasizm sanat akımı "sanat, sanat içindir" anlayışını benimsemiştir. Her sanat dalı kendi kuralları çerçevesinde ele alınmıştır.
Antika Eşya Alan Yer Klasik Dönem Ressamları'na ait tablo'larınızı alıyoruz.
Osman Hamdi Bey, Turgut Zaim, Elif Naci, Selim Turan, Burhan Doğançay, Adnan Turani, Fikret Mualla, Şeker Ahmet Paşa, Hale Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Abidin Dino, Celile Hikmet, Mihri Müşfik vb Klasik dönem Türk ressamları'nın eserlerini alıyoruz.

Ana sayfa
Eski Fotograf ve resim Alan Yerler

Siyah Beyaz Fotoğraflar

Eski İstanbul ve Türkiye fotoğrafları ülkemizin geçmişine ışık tutuyor. Bu fotoğraflarda unutulan önemli olaylar ve zaman içerisinde şehirlerin ve ülkemizin gelişimine tanık oluruz. Fotoğraflar da yangınlar ve depremlerle tahrip olan Kapalı Çarşı depremlerde yaşanan yıkımlar Osmanlı dönemindeki toplumsal yaşayışa ilişkin görüntülerin de gözler önüne serildiği karelerde arzuhalciler, sırık hamalları, köprü parasını toplayan tahsildarlar ve itfaiyeciler de dikkat çekiyor.
Galata Kulesi, Unkapanı Köprüsü, Yedikule ve adaların geçmişten bugüne değişimleri tarihi yalılar ve köşkler de fotoğraflarda gözler önüne seriliyor.
Bu siyah, beyaz fotoğraflar ne kadar nostaljik bir anı resmi gibi görünsede tahrip edilen şehirler plansız imarlaşma sonucunda şehirlerin geldiği durumlar nufus artışının ve şehirlerin kalabalıklaşmasına kanıt olmaktadır.
Elinizde bulunan geçmişi yansıtan eski İstanbul fotoğrafları'nızı ve siyah beyaz fotoğraf'larınızı değerinde ve nakit alıyoruz.

Ana sayfa
Eski Kartpostal Alan Yerler

Eski Kartpostallar

Kartpostal tarihi uzun bir geçmişe dayanır. Ancak kartpostal'ın büyük ölçüde yaygınlaşması Osmanlı Devleti’nin de katılımcı olduğu 1893 Chicago Dünya Sergisi‘yle başlar. Amerikan Hükümeti sergi sonrasında ABD posta teşkilatı aracılığıyla yayıncılara ilk kez 1 sentlik kartpostallar (Penny Postcard) bastırma izni verir. Kartların arkasında ise mektuplaşan kişinin yazısı için yer ayrılır. Böylelikle kartpostal'lar yalnızca bir iletişim aracı olmakla kalmaz, bazı siyasi olayların geniş kitlelere duyurulmasında ve gündem yaratılmasında önemli rol oynar. Bir yandan kartpostal'la gerçekleştirilen bu mektuplaşmalar o dönemin yaşam öykülerine de ışık tutar.
1867’de İstanbul’a gelen Fruchtermann, iki yıl sonra Yüksekkaldırım‘da bir çerçeveci dükkanı açar ve 1895 yılında ilk Osmanlı kartpostal serisini basmaya başlar. Böylece Osmanlının gündelik yaşamı, siyasi olaylar, insan portreleri kartpostallar aracılığı ile belgelenmeye başlar.

Ana sayfa
Çağdaş Dönem Tablo Alan Yerler

Çağdaş Dönem Ressamları

Çağdaş Dönem Tablo'larınızı Antika Eşya Yer olarak bize ulaştığınızda yerinizde ve değerinde nakit ödeme yaparak satın alıyoruz.
Tel : 0532 050 28 06

Ana sayfa
Klasik Dönem Tablo Alan Yerler

Klasik Dönem Ressamları

Klasik Dönem Tablo'larınızı Antika Eşya Yer olarak bize ulaştığınızda yerinizde ve değerinde nakit ödeme yaparak satın alıyoruz.
Tel : 0532 050 28 06

Ana sayfa
Fotoğraf Alan Yerler

Eski Fotoğraflar

Eski Siyah, Beyaz fotoğraf'larınızı Antika Eşya Yer olarak bize ulaştığınızda yerinizde ve değerinde nakit ödeme yaparak satın alıyoruz.
Tel : 0532 050 28 06

Ana sayfa
Kartpostal Alan Yerler

Eski Kartpostal

Eski Kartpostal'larınızı Antika Eşya Yer olarak bize ulaştığınızda yerinizde ve değerinde nakit ödeme yaparak satın alıyoruz.
Tel : 0532 050 28 06

Ana sayfa

 

Antika Tablo ve Resimlerinizi, Kartpostal'larınızı satmadan önce bizden fiyat teklifi almayı unutmayın !